פרויקט התאמת יחידות ביולוגיות לעבודה עם בניקולר במעבדותIVF כגון בלינסון ורמב"ם.