ADS LAMINAR מפעילה כיום את מערך השרות והאחזקה הגדול בישראל לחדרים נקיים, מנדפים ומוני חלקיקים. מערך השרות כולל:

 • חמש ניידות שרות הכוללות צוות של טכנאי ועוזר טכנאי, כל ניידת מצוידת בציוד בדיקה מתקדם הכולל: מוני חלקיקים מתוצרת TSI ,פוטומטר לביצוע בדיקות חדירות – INTEGRITY TEST , מדי מהירות זרימה, ציוד לבדיקת ספיקות מגרילי אספקה ויניקה – שק. מחולל עשן לבדיקה ותיעוד של כיווני הזרימה, מדי לחץ, רעש, תאורה, לחות וטמפרטורה
 • שתי משאיות חלוקה בקווי חלוקה קבועים לכל חלקי הארץ – מתן שרות אספקה מהיר ביותר למסננים, מנדפים וציוד מתכלה. כל משאית מצוידת בזרוע הרמה הידראולית להעמסה ופריקה נוחה
 • מעבדת כיולים מוסמכת ע"י חברת TSI עבור מונה חלקיקים באוויר 
 • מחלקת וולידציה משרדית להפקת דוחות בדיקה, תאום הגעת הטכנאים, ניהול מעקב שוטף על כל חדר ומנדף המתוחזק על ידינו המאפשר ללקוח לקבל היסטוריה של הציוד לאורך שנים ומכתבי עדכון שוטפים על הצורך בביצוע ביקורת תקופתיות.
 • סוגי השרותים הניתנים על ידי מחלקת השרות:
 •  בדיקות תקופתיות למנדפים ביולוגים ע"פ תקן EN-12469.
 • בדיקות תקופתיות למנדפים כימיים ע"פ תקן ת"י 1839.
 • בדיקות תקופתיות לשולחנות למינאריים ע"פ תקן ISO 14644.
 • בדיקות תקופתיות לחדרים ואוהלים נקיים ע"פ תקן ISO 14644 או GMP Annex 1.
 • ביצוע פרוטוקולי IQ / OQ למנדפים וחדרים נקיים.
 • ביצוע טיפולי אחזקה ותיקונים שוטפים כגון: החלפת מסננים, מפוחים, תקלות חשמל, תקשורת ועוד.
 • התקנות שוטפות של מנדפים, אוהלים וחדרים נקיים.
 • כל הדוחות המופקים נבדקים ונחתמים ע"י מחלקת הבטחת איכות של ADS LAMINAR

נשמח לעמוד לשרותכם