יוסף ביג'אוי

יוסף ביג'אוי

סמנכ"ל ייצור ותפעול
רמי ביג'אוי

רמי ביג'אוי

סמנכ"ל ADS
ברנרד ביג'אוי

ברנרד ביג'אוי

מנכ"ל החברה