SBM

חדרים נקיים מדולאריים הניתנים להתקנה בכל אתר קיים ללא פגיעה בתשתיות קיימות. החדר הינו עצמאי לחלוטין "STAND ALONE" ומאפשר להעבירו בעתיד למיקום אחר באופן מהיר ובעלויות זולות. מבנה בחדר מורכב מקונסטרוקציית אלומיניום מודולארית המחופה בפנלי HPL אטומים וחיפוי שקוף מזכוכית או פרספקס לבחירת המזמין.
לפרטים נוספים

IPS

אוהלים נקיים מסדרת IPS מהווים פתרון אידיאלי ליצירת חלל נקי ללא שינוי בתשתיות הקימות באתר. האוהל הנקי הינו יחידת עצמאית-STAND ALONE שיוצרת חלל בכל גודל רצוי כולל שילוב אזור הלבשה ובכל רמת ניקיון נדרשת מ-ISO-5 – ISO-8.
לפרטים נוספים