PS EQL

חופה לשקילת אבקות, מיועדת לשקילת האבקות כאשר השקילה הינה מסיבית וממכלים גדולים כגון שקים או חביות ואינה מאפשרת ביצוע העבודה בחלל עבודה שולחני כגון חדרי דגימה לחומרי גלם וכו'.
לפרטים נוספים

PROTEC II

פרטים נוספים PROTEC II מנדף ביולוגי ברמת בטיחות TYPE II ע"פ תקן EN-12469. ביחידה משולב משטח שיש המאפשר מיקום מאוזניים אנליטיים לדיוק שקילה של עד 0.1mg. המנדף מספק חלל עבודה נקי ברמת ניקיון ISO-5 במקביל להגנה של המשתמש והסביבה.
לפרטים נוספים

PROTEC I

מנדף יניקה בזרימה הוריזנטלית (יניקה אחורית), מבצע סינון של האוויר הנשאב מחלל העבודה ע"י מסנן HEPA ופולט את האוויר המסונן חזרה לחדר. הגישה החזיתית למנדף איננה מוגבלת ע"י חלון חזיתי ובכך מאפשרת נוחות מקסימאלית לעובד.
לפרטים נוספים

PPS

מנדף ביולוגי ברמת בטיחות TYPE II ע"פ תקן ISO-12469 המשלב פתרונות לשקילת אבקות מסוכנות כאשר התהליך דורש שקילה באווירה נקייה. המנדף משלב משטח עבודה משיש כחלק אינטגראלי ממשטח העבודה, המשטח מותקן עם מערכת בולמי זעזועים המבטיחים דיוק שקילה של 0.01 mg.
לפרטים נוספים