am

מסנני AM מיוצרים בטכנולוגיית minipleats - ריבוי קיפולים. טכנולוגיה זו מקנה למסנן ביצועים מצויניים מבחינת ספיקות ומפל לחץ עם שמירה על עובי מצומצם ביותר. יעילות הסינון F6-F9, H10,H11.
לפרטים נוספים

af

מסנן AF הינו מסנן הבנוי ממפרידי אלומניום -Deep pleats ביעילות סינון F6-F9, H10,H11. המסנן מתאים לעבודה בטמפרטורות גבוהות 80°C . אופציה: מסנן High Temp לטמפרטורת עבודה של עד 250°C.
לפרטים נוספים

F

מסנן זה הינו מסנן שקים ביעילות F6-F9. המסנן מתאים לעבודה בספיקה גבוהה.
לפרטים נוספים

FPR

מסנן זה מכונה "טובלרון" בגלל מראהו הדומה לשוקולד. מסנן זה הינו פילטר שקים קשיח ביעילות F6-F9. שיטת הקיפולים וצורתו המיוחדת מאפשרים לו להגיע לספיקות של עד 5000 מק"לש.
לפרטים נוספים