CN-P1-CV פחם פעיל

המסכה עומדת בתקן EN 149:2001 מאושרת לרמה FFP1 המסכה משלבת שכבת פחם פעיל המסננת ריחות חזקים ומגנה מפני חלקיקים מסוכנים הנוצרים בחקלאות, בתי זיקוק ועוד. המסכה מצויידת בשסתום נשיפה להקטנת הטמפרטורה בתוך המסכה, צמצום עיבוי והיווצרות לחות
לפרטים נוספים

CN-P2-CV פחם פעיל

המסכה עומדת בתקן EN 149:2001 מאושרת לרמה FFP2. המסכה משלבת שכבת פחם פעיל המסננת ריחות חזקים. ומגינה מחלקיקים מסוכנים הנוצרים מחומרים יבשים או נוזליים. המסכה מצויידת בשסתום נשיפה להקטנת הטמפ בתוך המסכה, צמצום עיבוי והיווצרות לחות.
לפרטים נוספים

CN-P3-V

מסכה העומדת בתקן EN 149:2001 מאושרת לרמה FFP3. המסכה מגנה מפני חלקיקים מסוכנים קטנים מאוד אשר נוצרים מחומרים כגון: כימיקלים, בקטריות, וירוסים, אדי מתכת, אבק רדיואקטיבי קל, וכו.
לפרטים נוספים