A4 pages

נייר A4 לחד נקי מיועד לכתיבה, הדפסה וצילום באווירת החדר הנקי. בעזרת תהליך פולימרזציה סיבי וחלקיקי הנייר מהודקים ומפחיתים בניית חשמל אלקטרוסטטי הנייר מפחית בצורה משמעותית את ספירת החלקיקים ומשפר את קליטת הדיו להדפסה ברורה יותר כמות: 250 דפים בחבילה, 10 חבילות בקרטון, מידה 210X 297 מ"מ
לפרטים נוספים

שטיחים דביקים

תפקידו של השטיח הדביק הינו לבצע ניקיון לסוליית הנעליים בכניסה לחדר הנקי. השטיח מודבק בחלקו התחתון לרצפה בסמוך למפתן הדלת כל שטיחון מורכב משלושים שכבות (מדבקות) ממוספרות המאפשרות מעקב על יתרת השכבות בשטיחון
לפרטים נוספים