ADS LAMINAR

שירותים

מדיניות הפרטיות

שירותי כיול ותמיכה

ADS LAMINAR מספקת ללקוחותיה מגוון של שירותי כיול ותמיכה. אנו מיומנים במתן שירותי כיול ותמיכה עבור פתרונות סינון האוויר של לקוחותינו. אנו מתמחים ב-3 קטגוריות שונות והן: כיול של מנדפים ותאי עבודה, כיול של חדרים נקיים וחופות וכיול של מוני חלקיקים לחדרים נקיים של חברת TSI. 

כיול מנדפים ותאי עבודה

כיול מנדף או תא עבודה הינו תהליך טכני המתבצע על ידי טכנאי מוסמך שמטרתו היא לוודא כי יחידת העבודה או המנדף  מתפקדים כשורה, ללא תקלות.

את הכיול חשוב לבצע אחת לתקופה (בדרך כלל, אחת לשנה או אחת לחצי שנה) בכל יחידה וזאת בכדי לוודא שהשימוש בה יהיה בטיחותי ויעיל. 

ניתן לבצע כיול ליחידות מסוגים שונים בינהם: מנדפים כימיים, מנדפים כימיים עם פחם פעיל, עמדות שאיבה, יחידות ביולוגיות ותאי כפפות. 

בסיום תהליך הכיול תקבלו משוב על היחידה הנבדקת, ופעולות לטיפול במידה וצריך. 

נשמח לעמוד לשירותכם לקראת כיול המנדף או היחידה הבא שלכם. 

כיול חדרים נקיים וחופות למינאריות

כיול חדר נקי הינו תהליך טכני המתבצע על ידי טכנאי מוסמך שמטרתו היא לוודא כי הסביבה הנקייה (החדר הנקי או החופה הלמינארית) מתפקדת כשורה, ומעניקה את רמת הניקיון המתוכננת. 

את הכיול חשוב לבצע בתדירות קבועה בכל סביבה נקייה וזאת בכדי לוודא שהשימוש בה יהיה בטיחותי ויעיל לעובדים למוצרים ולאיכות הסביבה

בסיום תהליך הכיול תקבלו משוב על החדר הנקי או החופה הנקייה בכל האספקטים שנבדקו (מהירות זרימה, חדירות, רמת ניקיון ועוד). 

נשמח לעמוד לשירותכם לקראת הבדיקה התקופתית הבאה של החדר הנקי או החופה הלמינארית שלכם. 

כיול מוני חלקיקים

כיול מונה חלקיקים הינו תהליך טכני המתבצע על ידי טכנאי מוסמך שמטרתו היא לוודא כי מונה החלקיקים מבצע את תפקידו כשורה ובצורה אמינה.  

את הכיול חשוב לבצע בתדירות של אחת לשנה וזאת בכדי לוודא שהשימוש במונה החלקיקים יהיה אמין, והמידע שיוצא ממנו מהימן.  

השירות ניתן עבור מוני חלקיקים לחדרים נקיים, של חברת TSI. 

IQ OQ PQ

IQ & OQ & PQ

IQ & OQ & PQ, הינם פרוטוקלים שמטרתם להבטיח את אמינות הוולידציה של ציוד המעבדה. 

פרוטוקולים אלו רלוונטים בעיקר בתעשיית הפארמה,שבה הצורך בדיוק הוא גבוה מאוד.ובנוסף,קיים צורך בהפקת הוכחות תקינות עבור גופים חיצוניים כמו ה-FDA. 

אנו ב- ADS LAMINAR עורכים ומבצעים פרוטוקולים אלו בתחום סינון האוויר. 

שמרו על קשר!

איך נוכל להשיג אותך?
מהו תחום השירות המבוקש?
איך נוכל לעזור לך?
דילוג לתוכן